Śląskie Kamienice chcą wejść na rynek główny GPW; planują skup do 2,1 mln akcji własnych

Spółka Śląskie Kamienice zwołała na 26 marca NWZ, na którym będzie głosować m.in. nad projektem uchwały o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW. Spółka planuje również skup nie więcej niż 2.083.892 akcji własnych po 0,1 do 12 zł za akcję.

Źródło